Retningslinjer for aktivitet i Astor Fotballklubb, januar 2021

Postet av Astor Fotballklubb den 5. Jan 2021

For Astor Fotballklubb har det vært viktig å ta aktivt samfunnsansvar i forbindelse med koronapandemien. Det har siden mars 2020 medført vesentlige endringer i klubbens sportslige og sosiale tilbud. Fotballen må også i 2021 ta sin del av ansvaret og finne riktig balanse mellom ulike hensyn knyttet til folkehelsen.

Etter avklaringer fra Idrettsrådet i Trondheim (3. januar), NFF Trøndelag (4. januar) og Trondheim kommune (5. januar), vil retningslinjene nedenfor være gjeldende for Astor sine barne- og ungdomslag i første del av 2021. Retningslinjene trer i kraft 5. januar og tar utgangspunkt i oppdatert «Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19», pressemelding fra Idrettsforbundet og oppdatert versjon av Fotballens koronahåndbok. Situasjonen vil følges nøye og kunne medføre (raske) endringer i klubbens aktiviteter utover i 2021.

A) Trening innendørs

1. Det skal IKKE gjennomføres noen form for organisert fotballtrening inne (cageball, gymsal/idrettshall, treningsstudio). 

B) Trening utendørs

1. Vi forholder oss til NFF Trøndelags vedtak om at «Breddefotballens treningsaktivitet utendørs i perioden 4.–18. januar kan gjennomføres» og Idrettsrådet i Trondheim sin klargjøring om at «Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand».

2. Organisert fotballtrening for barn og unge gjennomføres så lenge en til enhver tid holder minst én meters avstand og unngår at «spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt». Dette krever treningsøkter med øvelser der man konsekvent unngår fysisk nærkontakt og «normalt» spill/motspill.

3. Spillere kan kun trene med ett lag. Hospitering skal ikke forekomme.

4. Lag med store spillergrupper skal være oppdelt i flere treningsgrupper (se punkt C).

C) Treningsgrupper

1. I tråd med Trondheim kommunens regler fra 26. desember kan «barn og unge fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 10 sosiale kontakter per uke». 

2. Vi forholder oss til NFFs definisjon: «En treningsgruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere».

3. Hver treningsgruppe bør om mulig bestå av spillere fra samme skole.

4. Lag med to årskull (dvs. eldre ungdomslag) bør tilstrebe at hver treningsgruppe består av spillere fra samme årsklasse.

D) Annet

1. Garderobene i Astorhuset skal ikke benyttes i forbindelse med trening.

2. Antibac skal brukes av de som bruker ballbua.

3. Det tilstrebes at lag bruker egne vester som vaskes etter trening.

4. Lag kan ikke trene i andre kommuner enn Trondheim.

5. Våre lag skal ikke spille kamp mot lag i andre klubber.

6. Lag der trenerteam/støtteapparat har spørsmål til eller vurderer begrenset aktivitet pga. korona, bes kontakte klubben ved nestleder/sportslig leder ungdom.

7. Det skal ikke gjennomføres fysiske møter i Astorhuset eller andre lokaler med mer enn 5 personer til stede (f.eks. spillermøter, foreldremøter, styremøter, utvalgsmøter etc.)

8. Alle lag skal følge fotballens korona-regler, herunder avstand før og etter trening, håndhygiene og at spillere/trenere med sykdomssymptomer ikke kan delta.

9. Besøkende på Astorbanen ut over spillere/trenere skal registrere navn og kontaktinformasjon via QR-kodesystemet.

10. Når/hvis Trondheim kommune og/eller NFF innfører nye retningslinjer vil de selvsagt være førende også for Astor sine aktiviteter.


Styret og sportslig ledelse
Astor Fotballklubb
5. januar 2021


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.