Sportslig utvalg (SU)

Terje Angen (spotslig leder ungdom)

Håvard Bergby (sportslig leder barn)

Arnt Bergheim

Arild Sundet

Ingrid Wedø

Joachim Midtsand

Sverre Senneset

Ørjan Antonsen 

Stefan Bomnes

Erlend Skårsmoen