Våre lag (2022)

Kjernen i all vår aktivitet er våre lag. Vi har robuste lag fra 6 år til Old Boys/veteran. Samtlige lag i Astor FK har en tillitsvalgt lagleder som fungerer som bindeledd internt i laget, mellom klubben og laget, og som kontaktpunkt i laget for henvendelser utenfra. 

Hvis du ønsker kontakt med et av Astor FK sine lag, send epost til rette vedkommende. Dersom du tar kontakt med et av våre lag fra epostlisten nedenfor, og ikke mottar svar i løpet av to dager, send e-post til klubben (post@astorfk.no)  

Vi bruker begrepet "lag" på to måter: både om hvert årskull (feks. LAGET Gutter 2009), som igjen består av flere LAG som er påmeldt seriespill. 

I vår klubb omtales årskull-lag konsekvent med kjønn + fødselsår (Feks. Jenter 2012), for å unngå sammenblanding mellom 2012 og 12-årslag. Fra ungdomsfotballen (13 år) omtales de enkelte lag med alder (Gutter 14, Jenter 13 etc).  

I norsk fotball er aldersbestemte lag inndelt i enkelte årskull fra barna er 6 år til de er 14 år. Deretter slås to årskull sammen på guttesiden til "Gutter 16" (som består av 15- og 16-årslag). I Trøndelag har NFF bestemt at det inntil videre skal være en Jenter 15-klasse, slik at jentelag slås sammen først når de er Jenter 17 (16- og 17-årslag).