Astorkiosken: Sosialt og økonomisk viktig 

Kiosken i klubbhuset er både et viktig økonomisk bidrag til klubben (mer enn 200 000 i inntekt i løpet av året) og viktig for det sosiale miljøet rundt kamper og arrangementer. Derfor er vi glade for at samtlige lag tar ansvar for drift av kiosken 1-2 uker i året.

Klubben og lagene har et felles ansvar for at det er åpen kiosk på samtlige seriekamper og større arrangementer i sesongen.

KIOSKEN ER KONTANTFRI!

Alle betalinger skjer med Vipps eller betalingskort.

En sosialkontakt på hvert lag får nøkkelbrikke til hoveddør nede og kioskdøra. Nøkkelbrikken deles ut av klubbutvikler (kontaktes på post@astorfk.no). Det vil gjøre det enklere for den enkelte sosialkontakt, styrets kioskansvarlige og ikke minst den enkelte dugnadsvakt når laget har kioskvakt at man kan låne sosialkontaktens nøkkelbrikke til kiosken.

Informasjon til kioskvakter

Instruks til kioskvakter

  • VIKTIG! Det er ikke kamper hver dag og det kan skje kampflyttinger på kort varsel fra NFFs side.
  • Vi vil gjerne unngå at dugnadsvakter kommer til kiosken og så har NFF flyttet kampen, derfor MÅ oversikten til NFF sjekkes jevnlig. 
  • Oppdatert oversikt over kamper/tidspunkt ligger her (se nederst på siden og velg riktig tidsrom): https://www.fotball.no/fotballdata/Anlegg/Hjem/?fiksid=6565