Astorkiosken: Sosialt og økonomisk viktig 

Kiosken i klubbhuset er både et viktig økonomisk bidrag til klubben (mer enn 200 000 i inntekt i løpet av året) og viktig for det sosiale miljøet rundt kamper og arrangementer. Derfor er vi glade for at samtlige lag tar ansvar for drift av kiosken 1-2 uker i året.

Klubben og lagene har et felles ansvar for at det er åpen kiosk på samtlige seriekamper og større arrangementer i sesongen.

KIOSKEN ER KONTANTFRI!

Alle betalinger skjer med Vipps eller betalingskort.

En sosialkontakt på hvert lag får nøkkelbrikke til hoveddør nede og kioskdøra. Nøkkelbrikken deles ut av klubbutvikler (kontaktes på post@astorfk.no). Det vil gjøre det enklere for den enkelte sosialkontakt, styrets kioskansvarlige og ikke minst den enkelte dugnadsvakt når laget har kioskvakt at man kan låne sosialkontaktens nøkkelbrikke til kiosken.

Informasjon til kioskvakter

Instruks til kioskvakter

 • Ansvarlig lag skal mønstre tilstrekkelig med kioskvakter hver kampdag
 • De enkelte lag setter selv opp vaktliste for sin uke
 • Tidsramme for hver økt kan variere, men er ofte totalt i tidsrommet 17:30–22:00
 • Søndager med Miniserie er det kioskvakt fra 14:00–19:00 (og ev. senere)
 • Det skal være 2 voksne på hver vakt, og anbefales 4 vakter per kampdag
 • Det anbefales å dele hver kampdag i 2 økter, med maks 2,5 times vakt på hver
 • Rutiner for kiosken kan sendes ut til foreldrene på laget sammen med liste over kioskvakt
 • I tillegg til bemanning av kiosk, skal vaktene også rengjøre garderobene og tømme søppelbøttene på anlegget
 • VIKTIG! Det er ikke kamper hver dag og det kan skje kampflyttinger på kort varsel fra NFFs side.
 • Vi vil gjerne unngå at dugnadsvakter kommer til kiosken og så har NFF flyttet kampen, derfor MÅ oversikten til NFF sjekkes jevnlig. 
 • Oppdatert oversikt over kamper/tidspunkt ligger her (se nederst på siden og velg riktig tidsrom): https://www.fotball.no/fotballdata/Anlegg/Hjem/?fiksid=6565