Drift og vedlikehold

Et baneutvalg med frivillige har det daglige ansvar for driften av Astor Fotballpark.

Det er en stor jobb å holde banen grønn vinterstid, den må brøytes og saltes bortimot daglig - i perioder opptil flere ganger per dag. Også i sesong er det mye som skal gjøres, alt fra resirkulering av granulat til harving og børsting av banen: banene skal vedlikeholdes hele året.

I 2020/21 består banemannskapet av:

  • Ragnar Opheim, banemester  (tlfnr. 920 65 731)
  • Runar Marken Fredriksen
  • Tor Erling Aspenes

Koordineringsansvarlig er Einar Leirvik. Styremedlem Trond J. Wibe har et praktisk ansvar for vedlikehold av klubbhuset.

Det er ofte behov for utbedringer på anlegget vårt, og vi er på utkikk etter voksne folk med litt tid som kan tenke seg å bidra med praktisk arbeid. Noe av det kan man påregne betaling for. Dersom du er interessert i å hjelpe til, kontakt klubben (post@astorfk.no).