Trenerne - vår viktigste ressurs

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i fotballivet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger. Dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for å oppnå klubbens visjon om «Varig fotballglede» og NFFs mål om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig». Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett. 

Engasjerte og kompetente trenere på trening og kamp er avgjørende for vår klubb. Derfor er vi meget stolt av at våre trenere i perioden 2015-2018 tok 175 delkurs hos NFF (C-lisens/Grasrottrener). Hvert år tar 25-30 av våre trenere ett eller flere delkurs hos NFF som er gratis fordi klubben dekker påmeldingsavgift og kursmateriell.


Astor FK anbefaler alle våre trenere å bruke Fotballøkta.no!

Det er NFFs digitale verktøy (web/app) med gode øvelser man kan bruke på feltet: https://no-fotball.s2s.net/home/   

PS: For å få full tilgang kreves brukernavn/passord. Det kan du som trener få ved å sende mail til post@astorfk.no


TRENERVETT: Les hva NFF skriver om trenerrollen: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/#Toppen 


Her er utdrag fra Astor FK sin Sportsplan om trenerrollen:

Dette forventer vi av deg

 • God kjennskap til klubbens Sportsplan, som grunnlag for all sportslig aktivitet.
 • God kjennskap til NFF sin Fair Play-visjon, sørge for at det gjennomføres Fair Play-hilsen før og etter hver kamp laget spiller.
 • Planlegging og gjennomføring av treninger i tråd med Sportsplanens målsetninger.
 • Prioritering av lagets treninger og kamper, og oppmøte i god tid.
 • Sørge for at alt utstyr brukt på trening settes korrekt tilbake i materialrommet etter trening.
 • Gjennomføring av minst ett delkurs i NFF C-lisens/Grasrottrener (16 timer)
 • Fremvist gyldig politiattest i tråd med reglene fra Norges Idrettsforbund.
 • Medlemskap i klubben (300,- i året).
 • Bidra til at alle spillere på Astor opplever varig fotballglede uavhengig av ferdigheter og muligheter, se samtlige spillere på laget, og jobbe mot mobbing og intoleranse i gruppa.
 • At klubbens og NFFs til enhver tid gjeldende regelverk blir fulgt.
 • Å stille til trening og kamp iført Diadora overtrekksdrakt.
 • At informasjon fra klubben gjennomgås og følges opp i praksis.
 • Deltakelse på minst sesongstart-treff eller et Trenerforum i klubbens regi.
 • Bidra som instruktør på TINE fotballskole (siste helga i august) minimum to ganger i barnefotballperioden (7–12 år).
 • Gjennomføre minst ett spillermøte i løpet av året.
 • Representere klubben utad på en måte preget av respekt og god sportsånd.

Det kan du forvente av klubben

 • Tilbud om gratis opplæring og kurs (NFF C-lisens/Grasrottrener, barne/ungdomsfotballkveld) og temasamlinger i regi av NFF Trøndelag.
 • Tilgang til kunstgressbane for lag til trening ute i sesong og innendørs i hall om vinteren (frivillig).
 • Eget nøkkelbrikke som gir tilgang til sokkeletasjen med materialrom i klubbhuset med baller, vester, kjegler, små mål etc.
 • Kontakt med Sportslig utvalg, Sportslig leder (barn/ungdom) ved behov.
 • Oppfølging fra klubbens Trenerkoordinator.
 • Gratis Diadora overtrekksdrakt (jakke og bukse med navn, logo og klubbnavn påtrykket).
 • Trenere med to eller flere treningsøkter ute om vinteren per uke, kan få gratis "coachjakke"(boblejakke) av klubben.
 • Praktisk bistand fra styrets politiattestansvarlige ifm. gyldig politiattest.
 • En gjennomarbeidet Sportsplan med sportslige føringer for arbeid med spillere/lag.
 • At klubben er oppdatert mht. regelverk gjennom aktivt engasjement i Norges Fotballforbund, NFF Trøndelag og Idrettsrådet i Trondheim.

Hovedtrener

Hovedtrener har i tillegg til samme ansvar som øvrige trenere hovedansvar for følgende:

 • Kvalitativt tilfredsstillende treningsopplegg i tråd med føringer i klubbens Sportsplan og NFF.
 • Oppsett av lag til cup/serie-kamper, i samspill med lagleder og trenerteam.
 • Oppmelding av lag til seriespill og avklare evt. divisjonsplassering, til NFF Trøndelag, i samarbeid med Sportslig utvalg i Astor FK.
 • Rekruttering av nye trenere blant foreldre/foresatte i spillergruppa.
 • Løpende dialog med lagleder om lagets drift og utvikling.
 • Følge opp foreldregruppa med relevant informasjon om lagets utvikling og muligheter.
 • Sammen med lagleder sørge for å gi sportslig ledelse beskjed om lagets ønskede treningstid vintersesong og vår/høst.