Fotballforsikringen: Slik fungerer systemet

Som fotballspiller i Astor FK med betalt medlemskap og treningsavgift er man forsikret gjennom fotballforsikringen, og tilknyttet Idrettens Helsesenter. Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene, der If Skadeforsikring er NFFs samarbeidspartner.

PS: SPILLERE UTEN GYLDIG FORSIKRING

 • ER IKKE FORSIKRET
 • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
 • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN


Forsikring av barn 6-12 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.
 • Det er et krav at spiller har betalt medlemsavgift og treningsavgift inneværende år.

Lagsforsikring 13-19 år

 • Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring*.
 • Det er et krav at spiller har betalt medlemsavgift og treningsavgift inneværende år.

* Gyldig forsikring 13-19 år = Spiller må være registrert som aktiv med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. 

Lagsforsikring senior

 • Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring*.
 • Det er et krav at spiller har betalt medlemsavgift og treningsavgift inneværende år.
 • * Gyldig forsikring senior = Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.


  Hvis skaden skjer på trening eller kamp:

  1. Ved skade eller lidelse
  2. Utfør akutt skadebehandling
   1. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand (Åpen alle dager mellom 09.00-21.00)
  3. Skadelidte registrerer skademelding på https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon
  4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling 

  Les mer om Fotballforbundets unike helseservice her: https://www.idrettshelse.no/ 

  Mer om Fotballforsikringen finner man her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/