Gyldig politiattest – obligatorisk for alle tillitsvalgte

I følge regelverket til Norges Idrettsforbund er det slik at: «Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige».

Det betyr at samtlige trenere og lagledere i Astor FK må framvise gyldig politiattest. Vi har en målsetning om at vi til enhver tid har 100 % kontroll på dette, noe som krever aktiv medvirkning fra samtlige trenere og lagledere.

For å begrense arbeidsmengden er det nå mulig å søke om dette elektronisk.

Slik gjør du det

  • Du søker enkelt om politiattest på nett her (til innlogging via ID-porten)
  • Som vedlegg til søknaden må du legge ved skjemaet følgende skjema: Bekreftelse på formål
  • Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige (i Astor FK er det nestleder Erlend Skårsmoen), som registrerer at den er fremvist
  • Du beholder originalen selv
  • OBS: Idrettsforbundet krever at man må søke ny attest hvert tredje år

Her skriver Idrettsforbundets smed om ordningen og hvordan man går fram:

Idrettsforbundet: Kravet om politiattest: Slik gjør du det – steg for steg