Astor United - et tilbud for jenter og gutter

For vår klubb er mangfold og toleranse svært viktig. Vi anser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å bidra til at flest mulig kan spille fotball. Derfor har vi siden 2015 organisert ukentlige treningsøkter for enslige mindreårige flyktninger bosatt i Trondheim kommune. Dette tilbudet, kjent som Astor United, har samlet mange ungdommer fra ulike deler av verden, bosatt i ulike deler av byen. Treningene er godt besøkt, gjennomføres søndag ettermiddag på Astorbanen året gjennom, og blir ledet av skolerte trenere fra Astor Fotballklubb. Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kommune er aktive støttespillere, som sammen med klubbens folk gir et godt tilbud om fotball til ungdommene. 25.april 2021 ble første treningsøkt med jenter gjennomført på Astorbanen, og dette blir et likeverdig og sportslig kvalitetssikret tilbud for jenter. 

Arbeidet ledes av inkluderingsansvarlig Erlend Skårsmoen. Hvis det er spørsmål, eller ønske om å være med, ta kontakt:  erlend.skarsmoen@gmail.com