Innkalling til årsmøte i Astor Fotballklubb

Postet av Astor Fotballklubb den 4. Feb 2020

Årsmøtet er utsatt! Ny dato vil komme senere.

Det innkalles med dette til årsmøte i klubben: Astorhuset, mandag 16. mars kl. 19:00–20:30.

PS: Vi inviterer til åpent møte med fotballpresident Terje Svendsen klokka 18–19 samme dag, der presidenten vil dele sine tanker om følgende:

«Status for norsk fotball – nytt fra forbundstinget – og veien videre for bredde- og toppfotballen»

Tidsfrister

 • 9. mars: Sakspapirene legges ut på klubbens webside
 • 2. mars: Forslag til årsmøtet må sendes til styret på post@astorfk.no.

Valgkomiteen er i gang med arbeidet, og det er behov for folk med tid og lyst til å bygge klubben videre. Forslag til navn eller beskjed fra folk som vil bli med i styret kan sendes valgkomiteens leder Olav Burkeland: olavburkeland1112@gmail.com.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Fotballklubbens årsmelding.
 5. Behandle Fotballklubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta Fotballklubbens budsjett.
 9. Behandle Fotballklubbens Klubbhåndbok.
 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt Klubbhåndbok.
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Fotballklubben har representasjonsrett.
 6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.