KLUBBHÅNDBOKA: Vårt nøkkeldokument

I Astor FK har virksomheten siden 2015 vært drevet i tråd med vår årsmøtevedtatte klubbhåndbok. Prosessen med utvikling av første generasjons Klubbhåndbok var tett knyttet til at vi var en av de ti første klubbene i fotballkretsen (NFF Trøndelag) som ble sertifisert som NFF Kvalitetsklubb.

Klubbhåndboka beskriver alle rutiner og arbeidsformer i organisasjonen, herunder våre lag. Sammen med Sportsplanen er den helt sentral i daglig drift både av klubben og de enkelte lagene i Astor Fotballklubb. Det forventes at våre tillitsvalgte også på lagsnivå gjør seg kjent med innholdet og opererer i tråd med den. Klubbhåndbok 2021-2022 ble behandlet og vedtatt på årsmøtet 19.april 2021.

Last ned klubbhåndboka

Innholdsfortegnelse

 1. Organisasjonsdata
 2. Innledning
 3. Vårt verdigrunnlag
 4. Klubbens organisering
 5. Lagenes organisering
 6. Rollebeskrivelser i lagene
 7. Rollebeskrivelser på klubbnivå
 8. Klubbdrift og rutiner
 9. Økonomi
 10. Informasjon og kommunikasjon
 11. Utdanning og kompetanse 
 12. Representasjon
 13. Utstyr og materiell
 14. Klubbens lover

Levert av IdrettenOnline