Sportslig utvalg (SU) 2021-2022

Sportslig Utvalg (SU) i Astor FK består av ressurspersoner i klubb og lag med interesse for sportslig utvikling.SU ledes av klubbens sportslige ledelse, som også sitter i klubbstyret. SU sitt mandat og ansvar framkommer i Klubbhåndboka.


Sammensetningen av SU er som følger:

Terje Angen              Sportslig leder ungdom + hovedtrener Gutter 16

Ingrid Ø. Wedø        Sportslig leder barn + hovedtrener Jenter 2012

Øyvind Larsen          Vara styremedlem + hovedtrener Gutter 2012

Erlend Skårsmoen   Nestleder + inkluderingsansvarlig + trener J14

Arild Sundet             Dommeransvarlig

Monica Harsvik

Stefan Bomnes

Sverre Senneset

(oppdatert navneliste kommer medio juni 2021)