Dugnader – slik gjør vi det

Hver vår og høst gjennomfører vi dugnad på anlegget vårt. Her gjør vi klar til sesong og gjør klar til vinteren. Det er viktig for klubben med god oppslutning om disse dugnadene.

I Astor FK gir ulike former for dugnad viktige bidrag både til klubbens økonomi og den enkelte lagskassen. Som klubb forsøker vi å holde dugnadsmengden på et moderat nivå.

Det er opp til hvert enkelt lag om man ønsker å gjennomføre egne dugnader for å få inn penger til lagskassen. Enkelte lag velger å selge lodd eller dopapir, noen samler inn flasker, andre rydder på Lerkendal på hver RBK-kamp, noen står parkeringsvakt i Bymarka om vinteren. Andre lag velger en «dugnads/cup-avgift» der foreldrene betaler inn en sum penger årlig for å kompensere for dugnadsarbeid. 

Hvert år organiserer også klubben en såkalt «Enjoy»-dugnad, der samtlige spillere kan kjøpe et Enjoy-kort (som gir mange rabatter i Trondheim), eller kjøpe seg fri for en fastsatt sum. Les mer her: http://www.enjoyguiden.no/ 

Den mest synlige klubb-dugnaden er imidlertid drift av kiosken i Astorhuset i sesongen. 

På siden om kiosken finner du mer informasjon, samt oversikt over hvilke årskull som har ansvar for Astorkiosken hvilke uker (lagene har 1–2 uker hver, fra april til oktober).

Det er lagenes sosialkontakter som har ansvar for å fordele vakter på foreldre i spillergruppa.

I tillegg har vi et fast system der de enkelte årskull bidrar aktivt med dugnad på arrangement i klubbregi. Les mer om dette i Klubbhåndboka.