Økonomikontakt

Dette kan du forvente av klubben

 • Praktisk bistand og nødvendig opplæring fra daglig leder.
 • Et styremedlem med særlig ansvar for økonomi som bistår ved behov.
 • Opprettelse av egen lagskonto som skal brukes ved inn/utbetalinger, i regi av daglig leder/økonomiansvarlig i styret.
 • Gjennomgang og revisjon av årsregnskap for laget ved årsslutt.
 • Eget økonomikontaktmøte i forbindelse med klubbens Sesongstart-treff i april.
 • Tilbud om gratis kurs/kompetanseheving i regi av Sør-Trøndelag Idrettskrets.
 • Montering av reklameskilt som laget har skaffet, og automatisk overføring av 3.000,- til lagskonto ved inngått avtale om skilt-reklame.

Dette forventer vi av deg

 • Budsjettere lagets kostnader og holde løpende kontroll med lagets utgifter/inntekter,
 • Betale påmeldingsavgift for lag til cuper/seriespill.
 • Sørge for innbetalinger til lagskasse fra spillere/foresatte, samt evt. nødvendig purring/påminnelser.
 • Levere permen med alle lagets bilag til klubben to ganger årlig (tidlig høst og tidlig januar).
 • Overholde frister og pålegg fra daglig leder og styrets økonomiansvarlig.
 • At lagets økonomi forvaltes i tråd med lover og regler for god økonomistyring.
 • Besørge at samtlige spillere har betalt aktivitetsavgift og dermed er spilleberettiget og forsikret i henhold til NIFs regler.
 • Deltakelse på økonomimøtet under klubbens årlige sesongstarttreff i april.
 • Kjennskap til klubbens regler for sponsing, og bidra til å skaffe sponsorinntekter til laget og/eller klubben gjennom ulike former for inntektsgivende arbeid.
 • Sørge for at ev. utbetaling til trener skjer på lovmessig vis, og at skriftlig kontrakt signert av klubbens styreleder ligger til grunn.

Levert av IdrettenOnline