Sosialkontakt

Dette kan du forvente av klubben

 • Fri tilgang til Astorhuset for sosiale tilstelninger/møter for laget, ved henvendelse til utleiekoordinator.
 • Et styremedlem med særlig ansvar for Sosialkontaktene i lagene.
 • Eget møte for lagenes sosialkontakter i forbindelse med Sesongstarttreff i april.
 • Tilrettelegging for sosiale aktiviteter på tvers av lagsgrensene.
 • Gjennomføring av årlig Foreldreakademi, der sosiale spørsmål settes på dagsorden.

Dette forventer vi av deg

 • Deltakelse på sosialkontaktmøtet på klubbens årlige Sesongstarttreff i april og Sesongavslutningen i november.
 • Ta initiativ til minst 1 sosialt samarbeid med samme årskull av motsatt kjønn i året.
 • Planlegging og gjennomføring av 2 sosiale aktiviteter for spillerne i løpet av året (f.eks. avslutning sommer og høst).
 • Planlegging og gjennomføring av 1 sosial aktivitet for foreldre/foresatte i løpet av året.
 • Planlegge eventuelle utflukter/cuper utenbys sammen med lagleder.
 • Mobilisere foreldre/foresatte til lagets egne sosiale arrangementer.
 • Deltakelse på klubbens Foreldreakademi.
 • Sikre at foresatte fra laget deltar på de aktiviteter/dugnader laget har ansvar for, i samarbeid med lagleder.
 • Organisere lagets ressurser når laget har tildelt kioskvakt i Astorhuset.
 • Være lagets koordinator i forbindelse med turer og andre arrangementer i regi av Astor FK.

Levert av IdrettenOnline