Lagleder

Laglederen er administrativ ansvarlig og er en viktig person for laget. Lagleder har ansvar for organisering av gruppen med de utenomsportslige oppgaver i forbindelse med trening og kamp. Fordele lagets oppgaver i samråd med de andre tillitsvalgte i gruppen og blant foresatte til spillerne på laget. Lagleder er bindeleddet mellom laget og klubbens styre. Ut over gruppa, er det er viktig at flest mulig foresatte kan dele på små, men viktige oppgaver. Det er viktig at lagleder klarer å etablere og vedlikeholde et godt forhold til de foresatte. For nye lag er det spesielt viktig at et godt forhold etableres umiddelbart etter oppstarten til de foresatte.

Dette forventer vi av deg

 • Samarbeide med trenerteamet og bistå med administrative oppgaver.
 • Til enhver tid ha oppdatert oversikt over samtlige spillere på laget (navneliste med adresse/e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer, draktnummer), samt navn, e-postadresse og telefonnummer til samtlige foresatte.
 • Sørge for at alle spillerne på laget har betalt treningsavgift.
 • Påse at spillere uten gyldig medlemskap ikke deltar på kamper (pga. forsikring).
 • Hovedansvar for at laget stiller ressurser tilgjengelig til klubbens faste dugnader (cuper/fotballskole/trenerkurs etc.).
 • God kjennskap til innholdet i Klubbhåndboka.
 • Sørge for selv å ha gyldig politiattest og bidra til at samtlige trenere på laget har politiattest.
 • Sørge for nødvendig informasjon til spillere og foresatte om gjeldende treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter, turer etc.
 • Fungere som bindeledd/kontaktpunkt mellom foreldre og laget, og i praksis være lagets klubbkontakt.
 • Melde på lag til cuper (ev. i samarbeid med lagets cupansvarlig)
 • Oppmelding av lag til seriespill og avklaring av ev. divisjonsplassering
 • Sørge for god informasjonsflyt ved å løpende besvare henvendelser fra spillere/foresatte og klubben, samt videresende all relevant informasjon fra klubben.
 • Sikre at foresatte fra laget deltar på de aktiviteter/dugnader laget har ansvar for, som kioskvakt på klubbhuset i oppsatt uke/periode, i samarbeid med sosialkontakt.
 • Planlegge eventuelle utflukter/cuper utenbys sammen med sosialkontakt.
 • Oppdatere lagets lags-sida på www.astorfk.no, med nøkkelinformasjon om treningstider og cuper.
 • Gi skriftlig beskjed til daglig leder om endringer i lagets støtteapparat, samt nye eller utmeldte spillere.
 • I tilfelle spillere slutter, vurdere oppfølging av spiller/foresatte med hyggelig forespørsel om årsaken til at man slutter.
 • Sørge for at laget har tilstrekkelig med Diadora keepertrøyer i riktig størrelse.
 • Koordinering og bestilling av spillertrøyer via klubbens materialansvarlig.
 • Deltakelse på klubbens årlige Sesongstart-treff i april.
 • Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av lagets hjemmekamper, sørge for kampvert og at dommeren blir betalt.
 • Invitere til minst 1 foreldremøte i året og lede møtet, gjerne i samspill med hovedtrener.
 • Utarbeide årsmelding med oversikt over året som har gått samt 3-årsplan (1-2 sider i klubbens mal) som sendes styrets nestleder før 20. januar.

Dette kan du forvente av klubben

 • Løpende dialog med daglig leder ift. spillerregistrering i FIKS.
 • Et styremedlem (nestleder) med særlig ansvar for laglederne, som bistår ved behov.
 • En oppdatert Klubbhåndbok som legger føringer for praktisk arbeid i de enkelte lag.
 • Relevant informasjon blir gjort kjent for spillere/foresatte gjennom klubbens websid og sosiale medier.
 • Egen nøkkelbrikke som sikrer fri tilgang til Astorhuset for gjennomføring av foreldre- og spillermøter.

Levert av IdrettenOnline