Dommere: Rutiner og praktisk informasjon

Dommeroppsett 2019
Last ned dommerregning 2019

I Astor FK gir vi opplæring til unge dommere det året de er 13 år. Etter endt opplæring blir det «Klubbdommere» og kan  dømme kamper i yngre barnefotball (Miniserien og/eller cageballcup, Santander 3v3 Ligaen o.a.).  Vi ønsker at flest mulig av aktive spillere blir Klubbdommere, og at flest mulig går mer kurs og videre i systemet, så de kan dømme kamper på eldre/høyere nivå etter hvert (rekruttdommer etc.). Det er en målsetning at vi skolerer flere unge jenter til å gå dommerkurs.

Å dømme fotballkamper er positivt for ungdommene av flere grunner: 

  • økt fotballforståelse
  • personlig utvikling/ledererfaring
  • mulighet for litt lommepenger om man dømmer kamper

Det er følgende spillformer i 2019 i NFF Trøndelag (seriespill):

3-er fotball  (6-7 år)           Klubb eller lag ansvar for dommeroppsett   (Miniserien Trondheim Vest)

5-er fotball (8-9 år)            Klubb ansvar for dommeroppsett                 (Miniserien Trondheim Vest)

7-er fotball (10-11 år)        Klubb ansvar for dommeroppsett                 (Miniserien Trondheim Vest for 10-årslag, NFF kretsserie for 11-årslag)

9-er fotball (12 og 13 år)   Krets ansvar for dommeroppsett                  (NFF kretsserie)

11-er fotball (fra 14 år)      Krets ansvar for dommeroppsett                  (NFF kretsserie)


Til og med 7-er fotball er det KLUBBEN som har ansvar for dommeroppsettet*.

Fra og med 9-er fotball er det KRETSEN (NFF Trøndelag) som er ansvarlig for dommeroppsettet.


* PS: Hjemmekamper som ikke går på Astorbanen er ikke satt opp med klubbdommer. Lag som ønsker dommer til slike kamper må – i god tid – ta kontakt med Astors dommeransvarlige (Arild Sundet) og i tillegg avtale transport med dommeren som settes opp. Dette kan f.eks. være «hjemme»-kamper på Dalgård og/eller Lade.

Betaling av dommere

Dommere satt opp av klubb (til og med 7-er) betales ALLTID kontant i henhold til Astor FK sine dommersatser (nedenfor):

Sats per kamp

Miniserien 6-7 år         50,-*      (3-erfotball) 

Miniserien 6-7 år         75,-        (3-erfotball) 

Miniserien 8-9 år         75,-*      (5-erfotball)

Miniserien 8-9 år        100,-      (5-erfotball)

Miniserien 10 år          150,-      (7-erfotball) 

TE-serien 11 år            200,-      (7-erfotball)


* Satsen gjelder når man dømmer mer enn én kamp på samme dag.

NFFs dommersatser for eldre årsklasser finner man her: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommersatser2/


Lagleder for hjemmelag, ev. kampvert/økonomiansvarlig på laget, har ansvaret for at dommer får betalt. 


Dommere satt opp av krets betales elektronisk. Laget skal betale tilsendt faktura innen 10 dager etter mottatt faktura, ellers får man bot fra NFF Trøndelag.


Oversikt over kretsens dommersatser for 2019 ligger her:  https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommersatser2/

Dommer skal ha ferdig utfylt kampleder-regning. (det lønner seg å ha med dommerregning når kampen dømmes av klubbdommer, det skal også ligge dommerregninger i perm i kiosken)

Lagene betaler dommerne (kontant eller elektronisk), men klubben etterskuddsvis dekker dommerutleggene mot innlevering av kvittert dommerregning/kamplederregning.

Kvittert regning leveres lagets økonomiansvarlige som tilbakebetaler beløpet og fakturerer videre til klubben. 

Instrukser for dommerbytte og flytting av kamp

  1. Dommere selv har ansvaret for å finne ny dommer dersom de ikke kan stille til kamp. Dette skal samkoordineres med dommeransvarlig, slik at sistnevnte får lagt inn korrekte navn i dommeroppsettet.
  2. Dersom usikkerhet blant lagledere og trenere, kan de kontakte de dommere det gjelder, eventuelt dommeransvarlig. Dommerlister finnes på dommeroppsettet på hjemmesiden.

Husk alltid å varsle dommer og Astor FK sin dommeransvarlige når kamper som dømmes av klubbdommer flyttes.

Kretsen skal alltid varsles når kretskamper flyttes.

Det er mye oppdatert informasjon om systemet med dommere på NFF Trøndelags hjemmeside:  https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/

Det står mer om hvordan vi organiserer våre dommere i Klubbhåndboka, kapittel 8.6.

For autoriserte dommere, rekruttdommere og forbunds/regiondommere har Astor FK  en dommerkontrakt som skal signeres av den enkelte dommer og klubben med . Der framkommer hvilke forpliktelser klubben og dommer har, bl.a. er klubben forpliktet til å sikre at dommerne har tilstrekkelig utstyr. Kontrakt kan skaffes til veie ved å kontakte klubbens dommeransvarlige.

For spørsmål, kontakt Astor FK sin dommeransvarlig:

Arild Sundet 

E-post: arilsu2@online.no

Tlf. 95 79 66 55

Dommere i Astor

Lagledere må gjerne ta kontakt med en rekrutt/kretsdommer direkte om man ønsker dommere til treningskamper, spillermøter eller ved krise (man mangler dommer på kamp som starter om kort tid).

Rekruttdommere

Nora Rise Fjærtoft
norarfjaertoft@gmail.com
977 57 383

Vilja Garberg
vilja.garberg@gmail.com
944 84 634

Mekseb Beraki Gebremariam
mekseb.ha10@gmail.com
969 64 016

Kerim Kara
kerimkaranor@gmail.com
936 23 384

Emma Rødsjø Sørensen
emmarodsjo@outlook.com
977 38 399

Sefer Yanici
sefer_yanici@yahoo.com
992 03 013

Kretsdommere

Stian Kristoffer Andersen
kongekul@gmail.com
450 92 096

Even Thoresen Aspenes
even.t.aspenes@gmail.com
938 15 408

Jørgen Christiansen
jorgen_chri@hotmail.com
902 55 813

Abdul Baset Hayram
abh-99@outlook.com
450 80 266

Tobias Hyldmo
tobiashyldmo@gmail.com
984 26 448

Mostafa Jafari
mostafajafari1414@gmail.com
400 66 875

Haris Smailagic
hariss1222@gmail.com
980 59 161

Frank Willy Sørensen
franksurfer74@gmail.com
980 89 127

Mathias Sørli
janchristian.sorli@fotball.no
412 73 914

Maarten Cornelis Vreugdenhil
m.vreugdenhil@gmail.com
454 86 608

Arild Sundet
arilsu2@online.no
957 96 655Levert avIdrettenOnline