Astor FK er sertifisert NFF Kvalitetsklubb, og var blant de ti første klubbene i vår fotballkrets som fikk dette kvalitetsstempelet. 

Søndag 26. april 2015 var Astor FK til stede på en høytidelig seremoni på Lerkendal, der Trøndelag Fotballkrets sertifiserte de ti første klubbene som NFF Kvalitetsklubb. Det er totalt 230 klubber i hele fotballkretsen, fra fem fylker, og Astor FK er veldig stolt av at vi ble Kvalitetsklubb i den første “generasjonen” i kretsen. 

Astor FK ble NFF Kvalitetsklubb etter et omfattende arbeid med å sikre gode rutiner, nøkkeldokumenter og drift av klubben, slik at vi fikk bestått på samtlige 18 kriterier som NFF stiller krav om. Da Trøndelag Fotballkrets sertifiserte de første Kvalitetsklubbene, uttalte daglig leder Jan Roar Saltvik følgende: “Trøndelag Fotballkrets gratulerer og ønsker klubbene lykke til i en ny fase. Det å bli Kvalitetsklubb er en solid anerkjennelse, som det samtidig forplikter å leve opp til”.

Dette skriver Norges Fotballforbund om Kvalitetsklubbprogrammet: “Alle kriteriene, direkte eller indirekte, dreier seg om å dyktiggjøre klubben til å tilrettelegge for mer og bedre fotballkvalitet, preget av trygghet og fotballglede for alle. Det viktigste premiss i dette er at klubben tar lederskap og setter premissene. Kvalitetsklubber skal være klubb- og lederstyrte klubber – ikke lags- og trenerstyrte klubber”.

For Astor FK som klubb betyr det at klubben på alle nivåer er evaluert og har fått tilbakemelding om at vår praksis og våre holdninger er i tråd med NFFs ønsker og krav. Det gir trygghet for foreldre, spillere og alle aktive i klubben om at hos oss er god drift i fokus.

For vår klubb på alle nivå er det viktig at vi nå lever opp til Kvalitetsklubb-stempelet på trening, i kamp og i all annen drift.

Astor FK har vokst veldig det siste tiåret, og er idag Trondheims største rene fotballklubb for barn og unge. Enkelte av våre barnekull har 50 spillere og vi har robuste årskull og støtteapparat i de fleste årsklasser. En oversikt fra NFF Trøndelag (mars 2019) viser at siden 2015 er vår klubb på 2.plass i kretsen når det gjelder antall trenere som har tatt et eller flere C-lisenskurs/Grasrottrenerkurs, med totalt 175 delkurs, fordelt på mer enn 100 trenere. Hvert år tar mellom 20 og 25 av våre trenere trenerkurs, noe som øker kvaliteten på feltet. 

Vi er en av tre trønderske klubber som er i gang med sertifisering som NFF Kvalitetsklubb nivå 2.

Les mer om NFF Kvalitetsklubb her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/