SPORTSPLANEN: Klubbens sportslige styringsdokument

I Astor FK skal alt sportslig arbeid – på kamp og i trening – være i tråd med klubbens vedtatte sportsplan.

Last ned sportsplanen

Innhold

1. Visjon og målsetninger

2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument

3. Organisasjon

3.1. Klubbens organisering

3.2. Lagenes organisering

3.3. Sportslig organisering

4. Dette mener klubben

4.1. Klubben som «sjef»

4.2. Verdiene: grunnlaget for alt vi gjør

4.3. Flest mulig - lengst mulig – best mulig

4.4. Hva mener vi med «talent»?

4.5. Differensiering og jevnbyrdighet

4.6. Vårt forhold til andre idretter/aktiviteter

4.7. Spilleroverganger

4.8. Konflikthåndtering

4.9. Fair Play

5. Et fotballiv i Astor FK

5.1. Innledning

5.2. Eliteserien i sikte - eller en plass å være?

5.3. Sportslige virkemidler på feltet og i kamp

5.4. Spesielle spillerutviklingstiltak

5.5. Spillerutvikling

5.6 Retningslinjer for seleksjon og utvelgelse av spillere

5.7. Utviklingsplan for de enkelte aldersgrupper

5.8. Involvering og medbestemmelse

5.9. Cuper og turneringer

5.10. «Seniorpolitikk»

5.11. Gode dommere 

6. Laget på trening

6.1. Trening – den viktigste arenaen

6.2. Den gode økta

6.3. Trygghet i keeperrollen

6.4. Ballen og fotballutstyret

6.5. Treningstid

7. Laget på kamp 

7.1. Påmelding av lag

7.2. Lån av spillere

7.3. Kamparenaen

7.4. Spillprinsipper, systemer og formasjoner

7.5  Roller i laget / på banen

8. Astor-treneren

8.1. Innledning

8.2. Kvalifikasjoner og krav

8.3. Trenerens ansvar

8.4. Trenerkontinuitet

9. Vedlegg (periodeplaner, rolletrening, skjema, øvelser)