KLUBBHÅNDBOKA: Vårt nøkkeldokument

I Astor FK har virksomheten siden 2015 vært drevet i tråd med vår årsmøtevedtatte klubbhåndbok. Prosessen med utvikling av første generasjons Klubbhåndbok var tett knyttet til at vi var en av de ti første klubbene i fotballkretsen (NFF Trøndelag) som ble sertifisert som NFF Kvalitetsklubb.

Klubbhåndboka beskriver alle rutiner og arbeidsformer i organisasjonen, herunder våre lag. Sammen med Sportsplanen er den helt sentral i daglig drift både av klubben og de enkelte lagene i Astor Fotballklubb. Det forventes at våre tillitsvalgte også på lagsnivå gjør seg kjent med innholdet og opererer i tråd med den. Klubbhåndbok 2021-2022 ble behandlet og vedtatt på årsmøtet 19.april 2021.

Last ned klubbhåndboka

Innholdsfortegnelse

 1. Organisasjonsdata
 2. Innledning
 3. Vårt verdigrunnlag
 4. Klubbens organisering
 5. Lagenes organisering
 6. Rollebeskrivelser i lagene
 7. Rollebeskrivelser på klubbnivå
 8. Klubbdrift og rutiner
 9. Økonomi
 10. Informasjon og kommunikasjon
 11. Utdanning og kompetanse 
 12. Representasjon
 13. Utstyr og materiell
 14. Klubbens lover