Dommer i Astor

Dommeroppsett

Dommerregning

Dommersatser 2022

Satser serie- og treningskamper (egne satser gjelder for klubbens cuper):

7er-fotball

Alder

Honorar per kamp

G/J 2013

11 år

200,-

G/J 2014

10 år

200,-

Oldboys

 

300,-

9er-fotball

 Alder

Honorar 

G/J 2012

12 år

400,-

G/J 2011

13 år

450,-

11er-fotball

Årskull

Honorar

G/J 14

2010

500,-

G 16

2008 og 2009

550,-

G 19

2004–2007

550,-

3er-fotball

Alder

Honorar

G/J 2017

7 år

75,-

G/J 2018

6 år

75,-

5er-fotball

Alder

Honorar

G/J 2015

9 år

100,-

G/J 2016

8 år

100,-

All utbetaling til dommer skal skje fra lagskonto - og ikke kontant. Dommer må levere signert dommerregistreringsskjema elektronisk til ansvarlig lag.


Klubbens kretsdommere

Utdanning av Astors dommere

I Astor gir vi opplæring til unge dommere det året de er 13 år. Etter endt opplæring blir de «klubbdommere» og kan dømme kamper i yngre barnefotball (Miniserien og/eller cageballcup, Santander 3v3-ligaen etc.) Vi ønsker at flest mulig av aktive spillere blir klubbdommere, og at flest mulig går mer kurs og videre i systemet, så de kan dømme kamper på eldre/høyere nivå etter hvert (rekruttdommer etc.) Det er en målsetning at vi skolerer flere unge jenter til å gå dommerkurs.

Å dømme fotballkamper er positivt for ungdommene av flere grunner – det gir:

  • økt fotballforståelse
  • personlig utvikling/ledererfaring
  • mulighet for litt lommepenger om man dømmer kamper

Dommeransvarlig

Dommeransvarlig i Astor er Arild Sundet:

Spillformer og ansvar for dommeroppsett

AlderSpillformAnsvarlig for dommeroppsettArena
6–7 år3-erKlubbMiniserien Trondheim Vest
8–9 år5-erKlubbMiniserien Trondheim Vest
10–11 år7-erKlubbNFF kretsserie
12–13 år9-erKretsNFF kretsserie
Fra 14 år11-erKretsNFF kretsserie

Til og med 7-er fotball er det klubben som har ansvar for dommeroppsettet. Fra og med 9-er fotball er det kretsen (NFF Trøndelag) som er ansvarlig for dommeroppsettet. PS! Hjemmekamper som ikke går på Astorbanen er ikke satt opp med klubbdommer. Lag som ønsker dommer til slike kamper må – i god tid – ta kontakt med Astors dommeransvarlige (Arild Sundet) og i tillegg avtale transport med dommeren som settes opp. Dette kan f.eks. være «hjemme»-kamper på Dalgård og/eller Lade.

Betaling av dommere

Dommere satt opp av klubb (til og med 7-er) skal alltid betales i henhold til Astor FK dommersatser! .

NFFs dommersatser for eldre årsklasser finner man her: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommersatser2020/

Lagleder for hjemmelag, ev. kampvert/økonomiansvarlig på laget, har ansvaret for at dommer får betalt.

Dommere som er satt opp av krets sender dommerregning til klubben som videreformidler denne til økonomiansvarlig på det aktuelle laget. Betaling skjer snarest og senest innen ti dager etter mottatt dommerregning. For sein betaling kan føre til gebyr fra NFF Trøndelag. Ev. gebyr betales av laget, ikke klubben.

Ta med ferdig utfylt dommerregning når kampen dømmes av klubbdommer og sørg for at denne underskrive av dommer.

Det er lagene som betaler dommerne, men klubben dekker dommerutleggene etterskuddsvis iht. lagsregnskap. Underskrevet dommerregning må derfor leveres lagets økonomiansvarlige, som gjør utbetaling til dommer og fører dette inn i lagsregnskapet. 

Instruks for dommerbytte og flytting av kamp

Dommere selv har ansvaret for å finne ny dommer dersom de ikke kan stille til kamp. Dette skal samkoordineres med dommeransvarlig, slik at sistnevnte får lagt inn korrekte navn i dommeroppsettet. Ved ev. usikkerhet blant lagledere og trenere, kan de kontakte de dommere det gjelder, ev. dommeransvarlig. Husk alltid å varsle dommer og Astor sin dommeransvarlige når kamper som dømmes av klubbdommer flyttes.

Kretsen skal alltid varsles når kretskamper flyttes.

Dommerkontrakt

For autoriserte dommere, rekruttdommere og forbunds-/regiondommere har Astor en dommerkontrakt som skal signeres av den enkelte dommer og klubben. Der framkommer hvilke forpliktelser klubben og dommer har, bl.a. er klubben forpliktet å sikre at dommerne har tilstrekkelig utstyr. Kontrakt kan skaffes til veie ved å kontakte klubbens dommeransvarlige.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon om dommere hos kretsen

Det står mer om hvordan vi organiserer våre dommere i Klubbhåndboka, kapittel 8.6.