Til stede:

Lagleder Inger Kvisvik (mor Sofie)

Hovedtrener Bjørn Våga (far Sunniva)

Trener Yohannes Gulema (far Lea)

Trener Johan Petter Winsnes (far Martine)

Trener Petter Hersleth (Far Hannah)

Sosialkontakt Kristin Matre Aasarød (mor Kaia)

Foreldre til Frida, Aurora, Thea, Ylva, Ella, Kaja, Emma, Ida, Kaisa og Tuva.

Laget består nå av 24 jenter fra Nyborg, Byåsen og Dalgård.

1. Dugnader

· Felles dugnader Astor –vår og høst.

Frivillig oppmøte, beskjed fra klubben sentralt.

· Lagets (J08) dugnadsoppgaver

Sosialkontakt delegerer. Hver familie må regne med ca 2 dugnadsøkter pr år.

o Årlige arrangement fordelt på årsklassene (2016: cageball cup i mars og 3v3 cup i mai)

o 1 ukes ansvar for kiosk og garderobeanlegg (kioskvakt, vask av garderober)

o 2 miniserieavviklinger; (vår/høst) (Kampverter og markering av baner.)

I tillegg kommer enjoy-dugnad (november): Hver spiller kjøper to Enjoy kort (rabattkort som kan brukes i butikker, spisesteder mm.) á kr 250 (alternativt frikjøp, kr 130) Informasjon om dette kommer senere.

2. Økonomi

Lagkasse:

Lagkassen brukes til å betale cuper og sosiale arrangement.

Inntekter så langt kommer fra egenandel til lagkassa, som nå er satt til 500 kr/år.

Vi er pr dags dato ca 200 kr i minus. Bør forsøke å ha en buffer med ekstra penger i lagkassen, da utgiftene vil øke når jentene blir eldre.

Alternative inntektskilder:

· Ved å avtale møte ved Sparebank1 Byåsen for gjennomgang av personlig økonomi, får laget 125 kroner og Astor FK 125 kr. Se Astors nettside.

· Selge plass til reklameplakater på banen (kr 5000; 75% går til lagkassa)

· Selge reklameplass på shorts/bag etc. (75% går til lagkassa)

· Inntektsgivende dugnader.

Det var enighet blant de oppmøtte om å forsøke å få til dugnader som samtidig blir sosiale treffpunkt for å få inn mer til lagkassen. Kom gjerne med forslag!

Medlemsavgift:

200 kr pr år

Treningsavgift:

1200 kr pr år for 7-8 åringer. (Satsen stiger med barnas alder)

Søskenrabatt på 30% (Dette blir ikke automatisk trukket fra, så følg med på giroen)

3. Treninger

Det ble diskutert hvorvidt man skulle ha vinterpause i treningen. Et flertall av de frammøtte ønsket et treningstilbud også på vinterstid. Det understrekes at det er et frivillig tilbud, og at jentene som tar vinterfri ønskes velkommen på cup og evt. sosiale arrangement selv om de ikke deltar på treninger på vinterstid.

Det vil fra 28. oktober være treninger i gymsalen på Nyborg skole torsdager 18-19.

Det vil være treningsfri i desember og store deler av januar.

Utetreningene fortsetter på Byåsen skole som før fram til innetreningen begynner.

4. Cuper

Vi har så langt i år deltatt på 4 cuper (Fjernvarmecup, Astors cageball cup, 3v3 cup og Romoslia 3v3 cup). Vi planlegger å delta på Flatås julecup siste helga i november.

I 2016 planlegges så langt å delta på Kvikk cup i februar, Astor cageball cup i mars og Astor 3v3 cup i mai.

5. Miniserie

5 søndager i vårsesongen og 5 høstsesongen

Det har blitt svært mange miniseriehelger i høst, og til tider vanskelig å still emd nok spillere. Støtteapparatet jobber med en løsning på dette. Vi kommer tilbake med informasjon om dette til våren.

Det bes om at det gis melding om forfall til lagleder så tidlig som mulig. Sene forfall har skapt mye ekstraarbeid for å få nok jenter til de stillende lagene.

28.09.2015

Skriv kommentar


Astor fotball benytter seg av gravatars.

Aktuelt

Bildegalleri

RSS

Utviklet av: Divint

© 2010 Astor fotball.
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no