Årsmøtet 2018 var preget av god stemning, med fine diskusjoner. Møtet behandlet normale årsmøtesaker, og fattet viktige vedtak. 

Medlemskontingenten for 2018 ble fastsatt til kroner 300,-. Også i 2017 gikk klubben med overskudd, og klubben er igjen gjeldfri etter bygging av MOT-banen i 2015. Som vanlig settes 100.000,- av overskuddet på banefond, øremerket nytt kunstgressdekke. Sportsplanen og Klubbhåndboka ble behandlet, og det ble vedtatt nye retningslinjer for selektering/utvelgelse av spillere fra 13 år og eldre til BDO/kretslag og kapteinsrollen.

Årsmøtet vedtok også enstemmig følgende uttalelse: "Årsmøtet vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe for å jobbe mot å få realisert bygging av en garasje. Andre behov for bygningsareal som klubben har og trolig får i nær fremtid må også vurderes, derfor viktig med en tverrfaglig sammensetning av arbeidsgruppen for å representere både bane- og anleggsdrift, sportslig side og lagenes behov samt styret/økonomi. En behovsanalyse må gjennomføres og ideskisser presenteres underveis for diskusjon og innspill med styret. Endelig vedtak og økonomiske rammer vedtas på senere årsmøte/ekstraordinært årsmøte."

Det nye styret er som det framkommer av vedlagte bilde og årets valgkomité ledes av Olav Burkeland.

01.03.2018

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint