Mandag 26. februar 2018, klokka 19.00 innkalles det til årsmøte i Astor FK på klubbhuset. Saksliste er som følger: 

1.Godkjennelse av de stemmeberettigede.

2.Godkjennelse av innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.Valg av årsmøtefunksjonærer: dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Behandling av Fotballklubbens årsmelding.

5.Behandling av Fotballklubbens regnskap i revidert stand.

6.Behandling av innkomne forslag og saker fra styret

7.Fastsettelse av medlemskontingent.

8.Behandling og vedtak av klubbens budsjett.

9.Behandling/revisjon av Klubbhåndboka.

10.Behandling/revisjon av Sportsplanen.

11.Valg: Valgkomiteen legger fram forslag på nytt styre

* Leder og nestleder

* 5 styremedlemmer

* 2 varamedlemmer

Valg av valgkomité.

12. Avslutning ved styrets leder.

Vi har bestandig behov for aktive, positive folk som vil styrke Astor FK sin organisasjon, med tid/lyst til å ta i et tak. Kandidater til styret, eller de som har gode tips til navn, bes henvende seg til valgkomiteens leder Terje.Storvik@tronderenergi.no

Dette står om tidsfrister i klubbens lover:

* Årsmøtet er Fotballklubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar/mars.

* Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Fotballklubbens internettside.

* Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

* Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

* Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

23.01.2018

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint