Historie

Her ble idrettslaget Astor stiftet søndag 24. november 1963:


Ideen om et nytt idrettslag hadde utspring i to grupperinger. den ene bestod av tidligere medlemmer av Byåsen Idrettslags fotballavdeling som følte at fotballen ble stemoderlig behandlet i forhold til skiidretten. den andre gruppen bestod av ungdommer fra Lian-området som ønsket i delta i fotballsporten. Litt senere kom en gruppe som alt var i gang med ishockey og hadde forsøkt å få innpass i Byåsen Idrettslag, men uten hell. 

Den 18. oktober 1963 innkalte initiativtakerne til det første orienterende møtet på Lian restaurant. Møtet hadde følgende dagsorden:

1.Åpning
2.En redegjørelse om dannelse av nytt lag på Byåsen
3.Rundskriv og plakater
4.Lagets navn
5.Eventuelt

På dette møtet ble det valgt en komite som skulle fortsette det videre arbeidet med å få dannet en ny sportsklubb. Terje Moksnes ble valgt til leder med Ragnar Hoel, Henry Leistad, Arthur Holte, Harald Dragsnes, Kristian Larsen og Hans Ivar Roarsen som medlemmer. 

24. november 1963 ble klubben stiftet i Menighetshuset på Munkvoll. Dagsorden for møtet:

1.Åpning
2.Redegjørelse om saken
3.En representant for politiet om barn- og ungdomsproblemer
4.En representant for Lade I.L.
5.Sverre Strandli kåserer og viser film
6.Ordet fritt
7.Avslutning og appell

Ca. 150 personer overvar møtet og det var med stort flertall at det ble vedtatt å stifte en ny sportsklubb. Bare 17 stemte imot. Navnet ble Idrettslaget Astor. Ingen kan med sikkerhet si hvorfor navnet Astor dukket opp. Andre aktuelle navn var Rollo og Varg 63. På stiftelsestidspunktet hadde klubben hele 119 medlemmer. 

På et medlemsmøte rett etter stiftelsesmøtet ble følgende arbeidsutvalgt valgt til å lede idrettslaget fram til det første årsmøtet:

Terje Moksnes, leder
Henry Leistad, nestleder
Kristian Larsen, sekretær
Harald Dragsnes, kasserer
Magnar Sollie, styremedlem
Knut Haugsbakk, varamedlem

Dette markerte slutten på en hektisk og spennende tid. Oppgavene som ventet var mange, og motstanden lot ikke vente på seg. Men ungdommelig pågangsmot lot seg ikke knekke, og etterhvert gikk det framover. Alt den 26. november 1963 spilte Idrettslaget Astor sin første seriekamp i ishockey. 

Hurra! vi var med!

Det var viktig å skaffe oss ishockeydrakter. Uten penger var det ikke lett, men vi fikk kjøpt hvite makko underskjorter direkte fra grossist og røde tall ble klippet ut i filt og sydd på. Ved første vask ble skjortene rosa. Ikke rart at laget fikk klengenavnet "undertrøyan" fra Byåsen. 

Det første årsmøtet ble holdt på Lian Restaurant 13.12.1963 med 82 medlemmer tilstede. Her ble det bestemt at idrettslaget skulle drive med idrettsgrenene fotball, håndball og ishockey. Klubbfargene ble bestemt til burgunder trøye med lyseblå armer og rød bukse. dette log seg ikke ordne da det på denne tiden var svært vanskelig både å ta navn og farger som andre lag brukte. I forbindelse med forsiden av brosjyren var det et situasjonsbilde med Aston Villa. Dette ble bakgrunnen for at vi valgte klubbfargende burgunder trøye med lyseblå ermer og hvit bukse. Som idrettslagets første leder ble Terje Moksnes valgt. 

Medlemskap i kretser og forbund
Nå skulle vi bli medlem av Norges Idrettsforbund, og ble derfor sendt søknad om medlemskap i Norges ishockeyforbund og Norges Fotballforbund. Så skulle vi selvsagt bli medlem i Norges Idrettsforbund. Søknad ble etter reglene sendt til Sør-Trøndelag Idrettskrets. Dette resulterte i innkalling til et møte hvor 5 fra idrettskretsen, 5 fra Byåsen Idrettslag og 5 fra Idrettslaget Astor var tilstede. Bak dette lå det et sterkt ønske fra Byåsen Idrettslag sin side om å nekte oss medlemskap. At idrettskretsen skulle ha vanskeligheter med å anbefale oss medlemskap i idrettsforbundet var for oss utenkelig. Et lag med 119 medlemmer og som alt deltok i ishockeyserien. Den 14. februar sluttbehandlet arbeidsutvalget i idrettskretsen vår søknad med følgende anbefaling:

3 for anbefaling og
3 mot anbefaling om medlemskap

Men fornuften seiret i idrettsforbundet og vi ble medlem i Norges Idrettsforbund 21.01.1964.
01. mars 1964 ble vi medlem av Norges Idrettsforbund
26. august 1964 ble vi medlem av Norges Fotballforbund
08. februar 1965 ble vi medlem av Norges Håndballforbund. 

Klubbens første fotballkamp ble spilt våren 1964 mot Selsbakk med seier, 3-2. Først i 1965 fikk vi delta i kretsserien i fotball. Vi stilte med lag for senior menn A og B, smågutter og lillegutter. Seniorlaget ble kretsmestere i 5. divisjon og rykket opp til 4. divisjon. Vi stilte ishockeylag for menn og senior og junior og i håndball-lag for damer junior og lillepiker. Medlemstallet var kommet opp i 316, 182 u/17 år og 134 o/17 år. 

Våre første kretsmestere - vinner av 5.divisjon 1965:

Fra venstre: Torbjørn malvik, Arnljot Høyem, Per Oddvar Tangen, Arnfinn Sivertsen, Terje Moksnes, Kjell Andersen. 
Bak fra venstre: Oddvar Johansen, Hans Berg, Odd Rønning, Snorre Sæther, Arthur Holte.

Idrettslagets æresmedlemmer
Kristian Larsen, æresmedlem fra 1983
Terje Moksnes, æresmedlem fra 1988, også æresmedlem i fotballkretsen
Tor Iversen, æresmedlem fra 1993

Følgende er tildelt hovedstyrets ærespris for god innsats: 
Henry Leistad, Ragnar Hoel, Hans Ivar Roarsen, Svein Erling Rødahl, Arnfinn Sivertsen, Terje Moksnes og Ivar Seland. 

Anlegg
Vår første anleggsvirksomhet var å bygge flomlys på ballplassen på Byåsen skole, Deretter fikk vi innredet et eget lagerrom også på skolen. Alt i 1971 ble tanken om eget klubblokale under gymnastikksalen på Byåsen skole født. Åtte år senere våkner tanken på nytt. Etter drøftinger med rektor og vaktmester ble det januar 1980 sendt en søknad om tillatelse til utgraving og bygging av klubbrom. På et styremøte i oktober ble et utkast til avtale om disponering av klubblokalet vedtatt. En enorm dugnadsinnsats ble nedlagt. Klubbrommet viste seg å bety svært mye for idrettslaget og vi bør være ildsjelene evig takknemlige. Det var en stolt leder som i mars 1983 kunne ønske velkommen til innvielsen av nytt og eget klubbrom. 

Siden 1980 har tanken om en idrettshall på Byåsen svevet rundt i hodene på en del personer. Vinteren 1981 inngkk idrettslaget et samarbeid med Byåsen Idrettslag for å realisere planene, men disse strandet. Det ble også arbeidet med planer om en ballplass ved Dalgård skole. Her fikk vi etablert godt samarbeid med skolemyndighetene, men etterhvert fant man ut at området ble for lite til vårt formål. I stedet etablerte vi oss på Havstadbanen. Ishockeyavdelingen hadde lenge hatt et ønske om å anlegge en kunstfrossen isflate på Dalgård. Disse planene ble endret og gjennom Dalgård Ishall AS ble det reist en ishall. Svært mye av arbeidet ble utført på dugnad. Mange la ned en utrolig innsats, uten enkeltpersoners urokkelige vilje hadde nok ikke hallen blitt bygd. Senere har det vært planer om en flerbrukshall i tilknytting til ishallen og eget klubbhus på samme sted. Mye arbeid ble nedlagt i planleggingen, men det strandet på at det ikke var full enighet innad i idrettslaget. 

Organisasjonsendringer
På årsmøtet i 1980 ble det vedtatt en ny organisasjonsplan for idrettslaget. Den sportslige aktiviteten ble fordelt på tre selvstendige avdelinger; fotball, håndball og ishockey. Avdelingene fikk sine egne styrer med full frihet til å drive all sportslig aktivitet innen sitt område. Dette var riktig fordi idrettslaget vokste og en fikk satt enda større fokus på aktivitet og bredde. Ulempen viste seg å bli en viss form for "isolasjon" i det samarbeidet mellom avdelingene ikke ble prioritert. 

Etter at ishallen var ferdig skulle den også driftes. Dette viste seg ikke å være så enkelt og det ble en fare for konkurs. For å hindre at andre avdelinger skulle bli dratt med i en konkurs vedtok idrettslaget en ny organisasjonplan etter alliansemodellen. Dette innebar at avdelingene ble skilt ut som egne juridiske enheter. Dermed ble Astor Fotballklubb, Astor Håndballklubb og Astor Ishockeyklubb stiftet 25. januar 1992. Alle i allianse med Idrettslaget Astor. Astor ble den andre klubben i Norge som valgte denne organsiasjonsformen og unngikk dermed at fotball og håndball hadde noe ansvar for ishallen. 

Fusjonsforhandlinger - fotball
I løpet av 1985 ble det ført fusjonsforhandlinger mellom Sportsklubben Brage og Astors fotballavdeling. Dette skjedde fordi Brage kunne tilby spill høyere opp i divisjonssystemet enn oss. Vi kunne tilby rekruttering, noe Brage ikke hadde. Forhandlingene gikk fint og sammenslåing ble vedtatt på begge lags årsmøter. Brage ønsket imidlertid å ta dette opp igjen på ekstraordinært årsmøte. Her ble samarbeidsplanene nedstemt. 

tidlig på året 1986 ble vi kontaktet av fotballavdelingen i Sverresborg Idrettsforening med ønske om en sammenslåing med vår fotballavdeling. Klok av skade ville vi ikke gå for fort fram. Det ble nedsatt en komite med tre medlemmer fra hver klubb som skulle se på mulighetene. Samarbeidet gikk svært godt med konstruktiv debatt og vilje til å finne fram de beste løsningene for en sammenslåing. Resultatet av komitearbeidet ble en samarbeidsavtale for 5 år. Avtalen ble godkjent av fotballkretsen og brukt som eksempel for andre lag som drøftet samarbeid. Så skjedde det igjen, Sverresborg som kom til oss stemte nei på årsmøtet, mens vi vedtok avtalen. Mye arbeid var bortkastet, men kanskje var det best at det gikk som det gikk. 

Oversikt over medlemmer som har vært med fra starten i 1963:
;Magne Brenden, Harald Dragsnes, Geir Rune Hoel, Arnljot Høyem, Tor Iversen, Hans Johannesen, Lars Langlo, Kristian Larsen, Henry Leistad, Terje Moksnes, Hans Ivar Roarsen, Helen (Hoel) Svendsen, Paul Wangsmo. 


Astors første kampsang
Melodi: Mot i brystet

ASTOR-navnet lyder snart fra tusener av struper
Jublende det synges ut i fest og kamp
ASTOR-ungdom gjør det ære til du en gang stuper
Tampes må du helt til selv du kan gi tamp

Ref.
La oss sammen stå
Så vårt lag kan nå
Ryktes topp i både sør og nord.
Alle folk i Norges land de må få høre navnet
ASTOR-laget må på toppen alltid stå

ASTOR-jenter, opp med dampen, på med treningsdrakter
Ut av stua, vekk fra plikt og leksebord
Tren med flid så andre lag mot dere intet makter,
Det må være ASTOR-jenters første ord

Ref.
La oss sammen stå 
Så vårt lag kan nå
Ryktes topp i både sør og nord
Alle folk i Norges land de må få høre navnet
ASTOR-laget må på toppen alltid stå

ASTOR-gutter, fram til kamp, det gjelder sommersporten,
Etterpå tar vi skøyter fatt, ja ishockey mest
Gå på banen, slutt å stå med jentene i porten
siden skal vi stelle til en ASTOR-fest

Ref.
La oss sammen stå
Så vårt lag kan nå
Ryktes topp i både sør og nord
Alle folk i Norges land de må få høre navnet
ASTOR-laget må på toppen alltid stå

RSS

Utviklet av: Divint

© 2010 Astor fotball.
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no