Våre lenker

Anbefalte nettressurser/lenker

ORGANISASJONER

Norges Fotballforbund (NFF)

www.fotball.no

Trøndelag Fotballkrets

www.fotball.no/Kretser/trondelag/

Norges Idrettsforbund (NIF)

www.idrett.no

Idrettsrådet i Trondheim

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?orgelementid=196

OFFENTLIGE ETATER

Trondheim kommune: Idrett

http://www.trondheim.kommune.no/idrett/

Sør-Trøndelag fylkes-kommune: Idrett og friluftsliv

http://www.stfk.no/no/Tjenester/Idrett_og_folkehelse/

Kulturdepartementet: Idrett

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/id2001187/

VERKTØY / PRAKTISK

Treningsøkta.no

www.treningsøkta.no

Doodle.no

www.doodle.com

Facebook

www.facebook.com

Idrettens Skadetelefon

http://www.idrettshelse.no/skadetelefon

Politiet: Politiattest

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/elektronisk_soknad_politiattest/Tema_1858.xhtml

NIF: Politiattest

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

NFF: Lisens/forsikring

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

NETT-BUTIKKER

Astor FK: Nett-butikk

http://www.fotballsko.no/astor-fk

NFF: Nett-butikk

http://nettbutikk.fotball.no/

Fair Play: Nett-butikk

http://www.we-fix.no/fair-play/fotball

Handshake for peace: Nett-butikk

http://www.we-fix.no/fair-play/handshake-for-peace

TRØNDELAG FOTBALLKRETS

Årshjul

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/krets/Adresse-krets/ARSHJUL-2015/

Resultatregistrering

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Kamper/Seriespill-og-kamper/Resultatregistrering/

Cuper og turneringer (datoer)

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Kamper/Seriespill-og-kamper/Cuper_og_turneringer/Cuper-og-Turneringer/

Spillerutvikling

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Spillerutvikling/

Maler/støtteverktøy

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Kurs_utdanning/Stotteverktoy/

Dommerhjørnet

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Dommer/Dommerhjornet/

Tabell/terminliste

http://www.fotball.no/System-pages/terminlister/

Trønderfotball

http://tronderfotball.no/

SKJEMA

NFF: Skjemaer

http://www.fotball.no/nff/Skjemaer/

Dommersatser

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Dommer/Dommerhjornet/Dommersatser/

Dommerskjema

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Dommer/Dommerhjornet/Div-dommerskjema/

Omberamming av kamp

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Kamper/Seriespill-og-kamper/Skjema---Omberamming-av-kamp/

FAIR PLAY / VERDIER

NFF: Fair play

http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/

NFF: Foreldrevettregler

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Foreldrevettregler/

NFF: Holdning og handling

www.fotball.no/nff/Inkludering/Funksjonshemmede/Utviklingshemmede/Holdninger-og-handlinger/

NFF: Kampvert

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Fair_Play/nyheter/Kampvert/

UEFA: Respect

http://www.uefa.org/social-responsibility/respect/

Gi rasisme rødt kort

http://www.niso.no/gi-rasisme-rodt-kort/

"Den ene"

www.denene.no

MOT

www.mot.no

FARE Network

http://www.farenet.org/

NFF REGLER

Breddereglement

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2015/Barnefotball/Breddereglementet%202015.pdf

Regler/retningslinjer

http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/

Reisebestemmelser

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Retningslinjer/Reisebestemmelser-/

Spilleregler barn/unge

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Regelendringer_web_06.05.pdf

Retningslinjer barne/ ungdomsfotball

http://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Regelendringer_web.pdf

FOTBALLFORBUNDET TEMA

Barnefotball

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

Ungdomsfotball

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/

Kvalitetsklubb

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/

Dommer

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Dommer/

Trener

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/

C-lisens trenerkurs

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/NFF_C-lisens/

Spillerutvikling

http://www.fotball.no/Landslag_og_toppfotball/spillerutvikling/

Forsikring

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Overganger

http://www.fotball.no/nff/Overganger/

Anlegg

http://www.fotball.no/nff/Anleggsutvikling/

Handlingsplan

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2012/NFF/Handlingsplan2012-2015_WEB_enkel.pdf

Merkeprøver

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Ungdomsfotball/NFFs-merkeprover/

Øvingsbank

https://no-fotball.s2s.net/home.php

VÅRE SAMARBEIDS-PARTNERE

TrønderEnergi

www.tronderenergi.no

Sparebank1 SMN

www.smn.no

Bunnpris

www.bunnpris.no

Nor-Contact Sport AS

http://www.ncsport.no/

Diadora

www.diadora.no

3v3 Norge

www.3v3.no

Cageball Trondheim

http://www.cageball.no/trondheim/?redir=true;template=frontpageTrondheim

ArenaSalg

http://www.arenasalg.no/

TIPS OG RÅD

Kulderåd

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/2010/Kulderad-fra-NFF/

Slik unngår du skader

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/

BROSJYRER

NFF Barnefotball

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf

NFF: Trenervett

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2013/Barn_og_ungdom/Trenervett_endelig.pdf

NFF: Smålagsspill

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/smaalags-spill.pdf

NFF: 6-8 år (Med spillets ide)

http://idrett.speaker.no/Downloads/55003/docs/8%C3%85r.pdf

NFF: 8-10 år (Med spillets ide)

http://idrett.speaker.no/Downloads/55003/docs/10%C3%85r.pdf

NFF: 10-12 år (Med spillets ide)

http://idrett.speaker.no/Downloads/55003/docs/12%C3%85r.pdf

NFF: Fotball og alkohol

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/NFF/NFF_alkohol_forball_165_215_lowres.pdf

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint