Aktivitetsbank

Tips til aktiviteter ved trening av barn, og til aktiviteter ved sosiale arrangement.

GRUNNLEGGENDE BEVEGELSESLEK:

Parsisten

To og to sammen, handfatning. 2 - 3  par starter med sisten. Dette paret har en kvist, merkebånd e.l. i hendene slik at det er lett å se at de har sisten. Dersom dette paret berører et annet par overtar det berørte paret sisten (og kvisten, merkebåndet). 

 

Utsagnslek

Alle, unntatt en person, stiller seg på tverrenden i gymsalen. Den som står i midten fremstiller forskjellige utsagn, f.eks. alle som har en yngre søster eller rød genser e.l. kan få bevege seg fritt over til den andre siden av lekefeltet ved hjelp av hopp på en fot, kryping e.l. De som ikke har en yngre søster må stå igjen til de andre har kommet seg over. Deretter skal de prøve å komme over til den andre siden uten å bli fanget av personen som står i midten. Alle som blir tatt blir med å fanger neste runde. Alle kan ta bare en person pr. runde.

 

Haien kommer

En hai plasseres i midten (sitter på huk og ser ned). Resten deles inn i 4 fiskeslag. Haien roper ut ett eller flere fiskeslag samtidig. Fiskeslagene som ropes ut går mot haien og kretser rundt haien ved hjelp av åling. Når haien roper: "haien kommer" må alle de utropte fiskeslagene skynde seg tilbake til sitt hjørne uten å bli fanget av haien (valgfri bevegelsesmåte tilbake). Alle som blir tatt går over til haier og blir med å fanger neste runde. Hver hai har lov til å fange bare en person hver runde.

 

Høl i hatten

5-6 stk. sammen. Alle unntatt en person stiller seg på linje. Den som ikke står sammen med de andre stiller seg ca. 3-4 m. foran de andre. Den foran tenker ut navnet på et dyr, en by e.l. Dersom vedkommende f.eks. tenker på byen Oslo kastes en ball, kongle e.l. til første person, som da får vite at det tenkes på en hovedstad på O. Den som får ballen gjetter svaret og kaster ballen tilbake. Deretter kastes ballen til nr. 2 osv. Dersom ingen gjetter riktig svar kastes ballen på nytt til første person, men da får vedkommende også vite 2. bokstav. Når noen har gjettet riktig svar kaster den som står foran ballen i lufta og roper: "høl i hatten på f.eks. Ola". Ola skal fange ballen og rope stopp. Den som kastet ballen i lufta vurderer avstanden til Ola og sier f.eks.: "du får 5 lange steg og to hopp". Ola skal til slutt prøve og treffe kurva som den andre lager med armene. Treffer han skal han finne på neste gang.

 

Troll og stein

1 - 2 stk. er troll. Alle som blir tatt forholder seg i ro på det stedet de ble tatt (de er blitt til stein). For bli fri igjen må en av de andre som fremdeles er fri krype mellom beina til den som er tatt, hoppe bukk e.l. Det er ikke lov å ta noen som blir befridd eller som befrir.

Rødt lys

En person står på en tverrside av lekefeltet. De andre står ca. 10 m. bak. Den som står på tverrsiden skal vende ryggen til de andre. Når ryggen er vendt skal de andre forsøke å gå så langt frem mot personen som de greier før vedkommende snur seg igjen. Når vedkommende snur seg er det om å gjøre å "fryse" stillingen. Dersom noen oppdages i bevegelse må de gå tilbake til utgangspunktet igjen. Det er om å komme først frem til den som vender ryggen og klappe denne personen på skuldra. Den som først kommer frem står neste gang. Leken kan varieres med at den som står bestemmer bevegelsesmåte.

 

Kongen over gata

Del inn i grupper på 5-6 stk. En i gruppa velges til konge. De som ikke er konger skal finne på noe og mime, f.eks. at de maler et hus eller koster gulv. Når gruppen er enig om noe å mime skal de gå på besøk hos kongen og kongen skal spørre hva de vil. Da skal budskapet mimes. Kongen skal gjette hva som mimes. Når kongen gjetter riktig roper alle i kor: "kongen over gata" og løper i hver sin retning. Kongen skal prøve å fange en i gruppa som kan være konge neste gang. Legg inn minst en grunnleggende bevegelse i mimingen.

 

Alle mine kyllinger

En person er hønemor og står i den ene enden av lekefeltet. En person er rev og står i midten. Resten er kyllinger som står i den andre enden av lekefeltet. Hønemor roper: "alle mine kyllinger kom hjem". Kyllingene svarer: "tør ikke for reven". Hønemor sier: "kom likevel". Kyllingene skal prøve å komme seg over til hønemor uten å bli tatt av reven. Alle som blir tatt er med og fanger neste gang. Når kyllingene har kommet over sier hønemor: "alle mine kyllinger gå ut". Kyllingene svarer likedan: "tør ikke for reven" og hønemor sier: "gå likevel".

 

Kari og Knut

To og to sammen. Parene stiller seg opp på rekke. Ca. 2 m. foran rekka står det en person med ryggen vendt mot rekka. Denne personen roper: "Kari og Knut, siste par ut". Da skal personene i bakerste par løpe ut til hver sin side og prøve å få fysisk kontakt med hverandre uten å bli tatt av den som står foran rekka. De må få fysisk kontakt med hverandre foran den som står og skal fange. Dersom den som står foran fanger en i paret tar vedkommende med seg den som er fanget og stiller seg fremst i rekka. Den andre i paret står neste runde.

 

Hauk og due.

En hauk står i midten. Duene står på tverrendene av feltet. Duene skal prøve å

komme seg over til den andre siden uten å bli fanget av hauken. Alle duene som blir tatt går over til å bli hauker. Etterhvert som duene fanges må de holde

sammen i rekken med de andre haukene. Bare de frie hendene ytterst på rekka kan fange duer. Duene har lov til å "trenge seg gjennom rekka" (vilter leik).

 

Leker i skog og mark

 Boksen går

En person "står på boks" og skal finne de andre etter at de har gjemt seg. Dersom vedkommende finner noen av de andre skal han løpe til boksen og si: "Ola på boks". Ola må da stille seg ved boksen helt til han blir befridd. Befrielse kan skje på to måter:

*  gjennom at den som står på boks finner en som har gjemt seg og at den som har

    gjemt seg kommer først til boksen og roper: "boksen går". Alle som er tatt kan

    gjemme seg på nytt igjen.

*  gjennom at en som har gjemt seg løper frem og roper: "boksen går" uten at han er

    oppdaget av den som står på boks. Alle som er tatt kan gjemme seg på nytt igjen.

 

Sild i tønne

En person gjemmer seg. Alle de andre står. Etter en viss tid begynner de som står å lete etter den som har gjemt seg. Dersom noen finner vedkommende skal disse så diskret som mulig  gjemme seg sammen med den som allerede har gjemt seg. Slik vil flere og flere etter hvert ligge som sild i tønne. Til slutt er det bare en som går og leter etter de andre. Leken må enten tidsbegrenses eller organiseres slik at en roper frem de gjemte når det er bare en/få som fortsatt leter.

 

Sisten

En eller flere har sisten. Alle som blir tatt må balansere over en stokk, klatre opp i et tre e.l. for å bli fri igjen.

  

Kims lek

Finn 5 ting (blader, blomster, greiner, kongler, steiner e.l.) som finnes i det aktuelle lekeområdet. La elevene se på tingene i f.eks. 1 min. Deretter snur de seg bort slik at lærer kan ta bort en av tingene. Så får elevene på nytt se. Nå skal de finne ut hvilken ting som mangler. Når de har funnet ut hva som mangler skal de løpe for å finne denne tingen og ta den med tilbake.


IDEBANK – AKTIVITET I SAL

1 Kortstokken:

Utstyr: 1 kortstokk (kan evt. deles i to) eller byttes ut med fargede lapper

Organisering: 4 lag i hvert sitt hjørne - stafettprinsipp

Oppgave: Samle flest mulig kort av ”sin” sort: Ruter, kløver, hjerter eller spar

 

Kortene legges midt i salen med baksida opp. Førstemann fra hvert lag løper inn til midten, tar opp et kort og ser på det. Hvis det er ”riktig sort” løper han tilbake med det, og legger det ned, hvis feil, legges kortet ned igjen med baksida opp. Veksler ved ”håndklapp” på nestemann som skal ut.

Leiken er ferdig når et av lagene har samlet alle kortene av sin sort.

 

Tilpassing: Hvis mange deltakere kan en bruke 8 lag og to kortstokker med hver sin farge.

 

2 Klesklypesura

Deltakerne fester en farget klesklyp på overkroppen. Om å nappe disse og samle flest mulig. Det samme som ”nappe-hale-sura”

 

3 Stiv-heks-varianter

Hvis du blir tatt:

a)    legg deg på gulvet med magen ned. Blir FRI når en annen legger seg i kryss over deg

b)    FRI  ved at noen gir deg en klem

c)    FRI ved at du gjør samme bevegelse som den som skal FRI deg

 

4 Rockeringer

Rockeringer utover gulvet. Del opp i to lag. 1 ball.

Laget scorer ved å stusse ballen oppi en rokkering, til en annen spiller på eget lag.

 

5 Bondesjakk – 3 på rad

”Tegn opp” 1 ruteark på gulvet – med for eksempel 9 ruter – bruk tau eller lignende. 2 lag står på rekke bak hverandre i motsatt ende av salen (stafettorg.)

Lagene løper fram annenhver gang, en og en, og legger ned en ertepose (klesklype eller lignende) i ei rute. Om å få ”3 på rad”.

Variasjon – større barn kan stusse en ball mens de løper over gulvet.

 

6 Ball-leik

Utstyr: 4 stoler, 1 softball og 1 håndball (eller annen egnet ball)

Stolene settes opp midt på hver vegg, et stykke ut fra veggen.

Stolene på kortsidene er ”håndballmål” – stolene på langsidene er ”fotballmål”

Del opp i 2 lag (3- 5 spillere pr. lag avhengig av plass etc.)

 

Lag 1:

Laget er innenfor stolene og skal samarbeide om å score vekselvis på håndball og fotballmålet ved hjelp av en egnet ball (håndball eller lignende).

Håndballscoring: Ballen legges død på stolen

Fotballscoring: Spiller ballen med beina og den skal ”skytes” mellom stolbeina.

 

Lag 2:

Laget er spredt utenfor stolene og skal ved hjelp av softballen kaste på spillerne som er innenfor og spiller ball. Når samme spiller er truffet 5 ganger på rad, bytter lagene plass.

Regler tillempes etter behov.

 

7 Aktiviteter med papir-ark

1 ark pr. lag (eller pr. deltaker) – stafettorganisering – løper fram og tilbake over salen med arket:

a)    i hånda

b)    mot håndflata

c)    på brystet

d)    på panna

 

1 ark pr. person - brett arket så det blir ”langt og tynt”. Putt det ned i sokken. Lek ”nappe-hale” ved at deltakerne beveger seg på gulvet ved hjelp av hender og føtter – med magen OPP (styrke for armstrekkere med mer).

 

8 Andre stafettvarianter

Legg for eksempel ut markører, kjegler, vester eller lignende på rekke. Ved passering av disse skal en gjøre ulike ting, for eksempel sette seg på ting nr. 1, hoppe oppå ting nr 2, ta handa nedi ting  nr 3. Spør ungene om forslag!

Spring over salen – en benk pr lag står utplassert langs løperetningen, ha angitt kroppsdel i berøring mens benken forseres, eks. rompa, panna, albuen, høyre kne osv.

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint