Sponsorreglement


Samarbeidspartnere/sponsorer
 

For klubben er det viktig å ha gode, gjerne langsiktige, samarbeidspartnere og sponsorer. Vi samarbeider med næringslivet på flere måter, både gjennom hovedsamarbeidspartnere og større samarbeidsavtaler som strekker seg over flere år, til drakt/bane-reklame og samarbeid om enkeltprosjekter.

 

Det bør være en prioritert oppgave både for klubben og for de enkelte lag å etablere gode relasjoner til samarbeidspartnere/sponsorer. Det er både viktig økonomisk inntektskilde, og viktig for å gjøre Astor FK bedre kjent. En målsetning er at de som velger å være samarbeidspartnere med Astor FK føler de får mye igjen for det, og at samarbeidet er av gjensidig verdi. Til enhver tid skal klubben ha minst tre hovedsamarbeidspartnere. Det er også en viktig målsetning at vi hvert år får inn minst 5 nye, mindre samarbeidspartnere.

 

Det er ikke aktuelt for Astor FK å ha samarbeidspartnere som bryter med klubbens målsetninger eller verdier.

 

Skiltreklame

 

Astorbanen er blant de mest synlige og sentrale fotballanlegg i hele Trondheim, med mye aktivitet og besøk, samt god synlighet for skilt mot den sterkt trafikkerte Byåsveien. Derfor vil det være gunstig å profilere sin bedrift gjennom reklameskilt ved vårt anlegg. På langsiden av Astorbanen er det plass til reklameskilt som klubbens samarbeidspartnere kan bruke til profilering. Områdene bak de to målene er i utgangspunktet satt av til klubbens hovedsamarbeidspartnere.

 

Hvert enkelt lag kan selv selge reklameplakater til egne samarbeidspartnere, der 75 % av inntektene går til det respektive lag. Økonomikontakten sørger for at slike avtaler inngås på klubbens standardkontrakter og at signert kontrakt skannes og oversendes daglig leder så snart som mulig etter inngåelse. Basert på kontrakten vil klubbens kasserer fakturere de respektive bedrifter (5000,- + mva), og godskrive det enkelte lag sin konto 75 % av avtalebeløpet så snart fakturaen er betalt.

 

Reklameskilt ved Astorbanen skal være i format 3x1 meter, og av en robust type som tåler snø og vind. Den enkelte samarbeidspartner har ansvar for å produsere skiltet, helst i samarbeid med våre leverandør Svenil & Indergaard, som har en gunstig avtale for produksjon av riktig type skilt. Samarbeidspartner har også ansvar for å få levert skiltet til Astorbanen, mens klubben sørger for å sette opp skiltet på anvist plass. Økonomikontakt på det ansvarlige lag koordinerer dette og informerer daglig leder når skiltet er ankommet banen.

 

Det er viktig at økonomikontaktene på laget har oversikt over skilt ved bane som "eies" av det enkelte lag, og om mulig sørger for forlengelse av avtalen og/eller mersalg. Dette kan eventuelt skje i samarbeid med daglig leder og styrets økonomiansvarlige. Gi beskjed til daglig leder dersom en avtale ikke lenger skal forlenges, slik at reklameskilt da kan demonteres.

 

Draktreklame

 

Spillertrøye er reservert for klubbens hovedsamarbeidspartnere, og administreres på klubbnivå. Hvert enkelt lag i klubben har imidlertid mulighet til å skaffe seg egne inntekter gjennom å selge reklameplass på shorts, strømper, bag og evt. overtrekks/ treningsdrakt. Slik reklame faktureres fra klubben, og 75 % av avtalt sum tilbakeføres fra klubbkasse til lagskasse.

 

Priser for reklame

 

Når det gjelder hovedsamarbeidspartner og større avtaler vil pris avhenge av omfang på den totale avtalen og hva som ligger i den, men det kan antydes minimum 40.000,- i året.  I samarbeid med større samarbeidspartnere kan Astor FK skreddersy løsninger med god synlighet feks. ift logo på selve kunstgressmatte og/eller reklameskilt på eventuell redskapsbod, tribune og den slags.

 

Det er daglig leder som har hovedansvar for klubbens sponsorarbeid, og som svarer på spørsmål om samarbeidsavtaler o.l. All reklame skal godkjennes av daglig leder, grunnet eventuelle krav om bransjeuavhengighet.

 

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint