Politiattest

Politiattest

 

Alle trenere og lagledere i Astor FK skal ha gyldig politiattest. Det er et krav fra Norges Idrettsforbund at alle som utfører oppgaver innen barneidrett og som «i vesentlig grad har et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige» skal framvise politiattest. Reglene om politiattester er beskrevet på NIF sine hjemmesider:http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/idrettslag/Sider/Polititattest.aspx

 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Klubbens nestleder er oppnevnt av styret til å håndtere registrering av politiattester i Astor. Kontaktinformasjonen til politiattestansvarlig i klubben i 2017-2018 er:

 

Erlend Skårsmoen                  

erlend.skarsmoen@gmail.com

Freidigstien 5 B, 7022, Trondheim

Tlf: 48 19 85 85

 

Politiattest og ID-bevis skal framvises for vedkommende, som registrerer og lagre opplysninger om hvem som har forevist politiattest, samt når den ble forevist. Politiattestene vil bli destruert/slettet når de er registrert i klubbens politiattest-database.

 

Politiattest på 1-2-3:

1.     Skaff bekreftelse fra Astor FK om at du trenger gyldig politiattest

2.     Søk elektronisk om politiattest

3.     Framvis skriftlig politiattest til klubbens politiattestansvarlige når du har mottatt den i posten fra politiet

 

Trykk HER for ferdig utfylt søknad. 

 

Slik går du fram om du HAR politiattest fra før:                                                                    

De som har gyldig politiattest fra jobb/skole eller andre klubber, kan fremvise politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) på følgende måte:  

1.     send politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på mail direkte til erlend.skarsmoen@gmail.com eller

2.     send papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til nestlederens postadresse, eller

3.     kontakt klubbens nestleder og finn tidspunkt for fysisk møte og fremvisning av gyldig politiattest

 

Slik går du fram om du IKKE HAR politiattest fra før:

Fra 1. juli 2014 bortfalt det særskilte søknadsskjemaet for de som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner. Du kan nå derfor søke elektronisk, ved å fylle ut søknadsskjema her: https://attest.politi.no/ Her er bruksanvisningen: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

 

OBS: Du må legge ved bekreftelse på formålet for å få politiattest. Derfor må du før du søker elektonisk sende mail til erlend.skarsmoen@gmail.com å få tilsendt skriftlig bekreftelse fra klubben, som deretter legges som vedlegg til din elektroniske søknad.

 

Regn med noen ukers behandlingstid hos politiet, før du mottar politiattesten i posten. Når du har mottatt politiattesten fra politiet, må den forevises klubben for å bli registrert.

 

Det kan gjøres på følgende måter:

1.     sende politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på mail direkte til erlend.skarsmoen@gmail.comeller

2.     send papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til nestlederens postadresse, eller

3.   kontakt klubbens nestleder og finn tidspunkt for fysisk møte for fremvisning av gyldig politiattest

 

 • Hjemmekamper
 • Treningstider
 • Utleie bane
 • Utleie klubbhus
 • Bli medlem
 • Astor Shop
 • Kvalitetsklubb
 • Grasrotandelen
 • Værvarsel
 • Trøndelag Fotballkrets
 • Trønderfotball
 • Trenerforeningen
 • Treningsøkta
 • SP1 SMN
 • Eiendomsmegler 1
 • Bunnpris
 • Diadora
 • Nor-Contact
 • Coerver Coaching
RSS

© 2011 Astor fotballklubb.

Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no

Utviklet av: Divint