Parkering

Siden det er få parkeringsplasser rundt Astorbanen, oppfordrer vi alle som skal på årets 3v3-turnering nå til helgen om å ta bena, sykkel eller buss fatt, da det fort blir veldig fullt ift parkering. Det kommer besøkende fra så langt ifra som Møre til Nord Trøndelag som vil ha langt større behov for parkeringsplassene enn vi som bor i umiddelbar nærhet til anlegget. Fint om det blir tatt hensyn til dette.

Parkering foregår hovedsaklig på parkeringsplass ved banen, samt noe langs veien. For parkering langs veien - se kart under.
På søndag er det i tillegg mulig å parkere ved Bunnprisbutikken.

RSS

Utviklet av: Divint

© 2010 Astor fotball.
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no