Ved inngangen til 2015 hadde Astor G06 totalt 49 registrerte spillere. Ved inngangen til 2016 var antallet spillere 51. 
Laget har et solid og stabilt trenerteam + støtteapparat, og har spillere fra flere forskjellige barneskoler. 

Nye spillere er hjertelig velkommen!


I 2015 har Astor G06 deltatt på Miniserien + 7 cuper. Det ble også forsøkt med en overnattingscup i Levanger, noe som ble en stor suksess. Samtlige spillere har deltatt på en eller flere av cupene.

Som det framkommer nedenfor har antall spillere på cupene variert mellom 22 og 43. 

Kvik cup

29

Astor Cageballcup

42

Astor 3v3

43

Skandiacup

36

Levangercup

38

Heimdal Indoor

32

Buvik cup

22

 

Vi deltok med 7 lag i Miniserien, og hadde ansvar for en kampdag vår og en kampdag høst. Flere av trenerne tok et eller flere C-lisenskurs (trenerkurs i NFF) i løpet av 2015, blant annet tok en trener hele C-lisensen (delkurs 1-4).


Aktuelt

Bloggen

Bildegalleri

RSS

Utviklet av: Divint

© 2010 Astor fotball.
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til astorfk.no